за стручни преводи

Особена специјализација во терминологијата на меѓународната политика, ЕУ, ОН, правото и правосудството, пријавување на патенти, медицината, здравството, економијата и транспортот.

германски – македонски

англиски – македонски

македонски – германски

македонски – англиски

За преводи со дополнителни јазични комбинации како на пример, германски – српски, српски – германски, или англиски – српски и српски – англиски, слободно контактирајте ме. Ќе ми биде драго да Ви помогнам со препорака.

Ви нудам преведувачки услуги со највисок квалитет.