Блог

Македонски или „северномакедонски“ – како сега се вика правилно јазикот?

Во Германија често ме прашуваат дали сѐ уште постои македонски јазик, зарем сега не се вика „северномакедонски“?